เงิ นช่ ว ยเหลื อ เร าไม่ทิ้ งกั น เดื อ นละ 5000 ให้ ค น ละ 3 เดือน

เงินช่วยเหลือ เราไม่ทิ้งกัน เดือนละ 5000 ให้ คนละ 3 เดือน วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 ทีมข่าว dailyliveexpress ได้รับรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กรายหนึ่งชื่อ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์เกี่ยวกับเงินช่วยเหลือ เราไม่ทิ้งกัน โดยระบุข้อความว่า แจ้งเพื่อทราบ เงินช่วยเหลือเดือนละ 5000 บาท เราไม่ทิ้งกัน แจกคนละ 3 เดือนนะครับ …

Read More

เยีย วย าเกษตรกร เฉลยแล้ว งวดสุดท้ายได้เมื่อไร

เยีย วย าเกษตรกร เฉลยแล้ว งวดสุดท้ายได้เมื่อไร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งเคลียร์ข้ออุทธรณ์ เงินเยีย วย าเกษตรกร พบมีไ ม่ผ่านเกณฑ์เพียบ ด้าน ธ.ก.ส. ยืนยัน จะจ่ายให้ครบทุกคน ภายใน กรกฎาคม 2563 วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 สำนักข่าวไทย รายงานว่า นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะกร …

Read More

เที่ยวปันสุข

เที่ยวปันสุข แจ้งข่าวสวัสดิการแห่งรัฐ >> https://web.facebook.com/groups/2675930779200228/ ข่าวดีสำหรับคนมีคู่ จากกรณีที่ ครม.มีมติอนุมัติงบประมาณ 22,400 ล้านบาท ให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. เพื่อดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคมภาคการท่องเที่ยวจาก CO VID ว่า ได้เห็นชอบ 2 โครงการคือ โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งเป็นรวมโครงการ เราไปเที่ยวกัน กับโครงการ เที่ยวปันสุข โดยเปิดให้ผู้ประกอบการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ลงะเบียนในวันที่ …

Read More

‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ 1.14 ล้านคน จ่าย ‘เงินเ ยีย วย า’ ต่อเนื่อง 4-9 ก.ค.นี้

‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ 1.14 ล้านคน จ่าย ‘เงินเยียวย า’ ต่อเนื่อง 4-9 ก.ค.นี้ คลังจ่าย “เงินเยียวย า” ให้กลุ่ม “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ บัตรคนจน คนละ 3 พัน 1.14 ล้านคน 4-9 ก.ค.นี้ แจงร้องทุกข์ทั่วประเทศกว่า 2 ล้านคัดกรองใกล้เสร็จแล้ว เตรียมหามาตรการช่วยเหลือต่อ นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง …

Read More

หนุ่มจะขับรถเข้าห มู ่บ้าน แต่ไม่ยอ มบอ กเลขที่บ้าน

หนุ่มจะขับรถเข้าห มู ่บ้าน แต่ไม่ยอมบอกเลขที่บ้าน สืบเนื่องจากเหตุการณ์ในโชเชียล ที่มี รปภ. หนุ่ม ได้โพสต์ถึงเหตุการณ์เ รื่ อ งราว ที่ถูกชายขับรถเก๋ง มาดูถูกอาชีพพนักงานรั กษ าความปลอดภัย ซึ่งเหตุการณ์นี้ เกิ ดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:00 น ที่ห มู ่บ้านแห่งหนึ่งย่านพุทธบูชา ระบุว่า ในเมื่อเขาจ้างให้ …

Read More

ลงทะเบียนใหม่

ลงทะเบียนใหม่ สำหรับใครที่รอการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ หากทุกอย่างเรียบร้อยดีหลังหมด CO VID คงจะมีข่าวดีเร็วนี้อย่างแน่นอนครับ เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 63 เพจ เงินอุดหนุนเด็ กแรกเกิ ด และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ประชาสัมพันธ์เ รื่ อ งการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปรับเกณฑ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการฯ เปลี่ยนเป็นดูรายรับทั้งครอบครัว สามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้หลังจากสถานการณ์ CO VID คลี่คลาย วงเงินงบประมาณที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียนรอบใหม่ ยังไม่ได้สรุป เนื่องจากมีการปรับเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ถือบัตรฯใหม่ …

Read More

ไหว้แล ะบูชา เสด็จพ่อ ร.5 ทำถูกต้ องเป็นสิ ริมงคล ส มดั่งป รารถนา

ไหว้แล ะบูชา เสด็จพ่อ ร.5 ทำถูกต้ องเป็นสิ ริมงคล ส มดั่งป รารถนา วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช” โดยเป็นวันสำคัญและวันหยุดราชการวันหนึ่งของไทย …

Read More

Kerry Express เคอรี่เอ็กเพรส เปิดรับสมัคร พนักงานคัดแยกสินค้าจำนวนมาก ไม่จำกัดวุฒิ และตำแหน่งอื่น

Kerry Express เคอรี่เอ็กเพรส เปิดรับสมัคร พนักงานคัดแยกสินค้าจำนวนมาก ไม่จำกัดวุฒิ และตำแหน่งอื่น เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดี สำหรับใครที่กำลังมองหางาน ล่าสุดบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการจัดส่งพัสดุ ซึ่งปัจจุบันมีจุดให้บริการกว่า 5500 แห่งในไทย ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงาน ในตำแหน่งพนักงานคัดแยกสินค้า เพื่อเข้าทำงานที่ศูนย์กระจายสินค้าบางนา จำนวน 1000 อัตรา รายละเอียดการรับสมัคร “โอกาสครั้งใหญ่ พร้อมรับคนที่สนใจ รายได้ดี” สมัคร พร้อมสัมภาษณ์ …

Read More

อัพเดทเงินอุดหนุนบุตร ก.ค. 63 รอรับ 3,600 เงินเข้าวันไหนใครมีสิทธิได้บ้าง

อัพเดทเงินอุดหนุนบุตร ก.ค. 63 รอรับ 3,600 เงินเข้าวันไหนใครมีสิทธิได้บ้าง จากกรณีที่รัฐบาลได้ออกมาตรการเพิ่มเติม นั่นคือ มาตรการเยี ยวย ากลุ่มเปราะบาง ที่ต่อจากเยียวย าเกษตรกร ซึ่งกลุ่มเด็กแรกเกิ ด-6 ปี ก็อยู่ในกลุ่มที่จะได้รับสิทธ์ด้วย โดยจะได้รับเงิ นเดือนละ 1,000 บ าท เป็นระยะเวลาทั้งหมด 3 เดือน ซึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ ไม่ใช่ เด็กแรกเกิ ดเพียงเท่านั้น กลุ่มเปราะปาง …

Read More

จ่ายเยียวย า 5,000 บาท เพิ่มเป็น 6 เดือน จริงหรือไม่รมว.คลังตอบแล้ว

จ่ายเยียวย า 5,000 บาท เพิ่มเป็น 6 เดือน จริงหรือไม่รมว.คลังตอบแล้ว สืบเนื่องจากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติขย ายการจ่ายเงินเยียวย าให้กับกลุ่มแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโ ร คโควิด-19 จำนวน 5,000 บาท นาน 3 เดือน เพิ่มเป็น 6 เดือน รวมแล้วได้เงินคนละ 30,000 บาท จำกัดให้ 9 ล้านคน จากที่ลงทะเบียนไว้กว่า …

Read More