กลุ่มเปราะบาง บุต รที่ได้เงิ นอุดห นุนเดือน พค

กลุ่มเปราะบาง บุตรที่ได้เงินอุดหนุนเดือน พค กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชี้แจงกรณีเยียวย ากลุ่มเปราะบาง 3000 บาท ที่จะมอบให้ 3 กลุ่ม ได้แก่ บุตรแรกเกิດ ถึง 6ปี ผู้สูงอายุ คนพิก าร โดยจะจ่ายเยียวย าให้รายละ 1000 บาท 3 เดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม รวมเป็นเงิน 3000 บาท และเงินจะเข้าบัญชี …

Read More

สภาพอากาศวันนี้ ไทยฝนล ด ตกหนั กบางแ ห่ง 12 จว. s ะวั งน้ำท่วม-น้ำป่า

สภาพอากาศวันนี้ ไทยฝนลด ตกหนักบางแห่ง 12 จว. s ะวั งน้ำท่วม-น้ำป่า อุตุฯ เผยไทยฝนลดลง แต่ “ด้านตะวันตกของภาคกลาง-ตะวันออก-ใต้ฝั่งตะวันตก” ซึ่งรับมรสุม ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอประชาชนพื้นที่ เ สี่ ย ง ภัยบริเวณดังกล่าว s ะวั งอันตรายจากฝนตกหนัก-สะสม อาจทำให้เกิດน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.63 กรมอุตุนิยมวิทย า พย …

Read More

รัฐเต รีย มเยี ยวย า 5000 สา ม เดือน ให้กลุ่ มประกั นสังคม ม 33

เอาไปคนละ 15,000 รัฐเตรียมเยียวย า 5000 สามเดือน ให้กลุ่มประกันสังคม ม 33 ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้จ่ายประกันสังคมไม่ถึง 6 เดือน เรียกได้ว่ามาตรการช่วยเหลือออกมาอย่างต่อเนื่องหลังจากสิ้นสุดมาตรการเราไม่ทิ้งกันไปเรียบร้อยแล้ว จากกรณี กระทรวงการคลัง เตรียมนัดประชุมคณะกssมการช่วยเหลือ อีกครั้ง เพื่อหารือถึงวิธีการช่วยเหลือ กลุ่มผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวย า เราไม่ทิ้งกัน ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ จำนวน 1.7 ล้านราย รวมทั้งเสนอแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการ ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือในมาตรการอื่น ตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น ล่าสุด นายประสงค์ …

Read More

เฮอีก ครม.อนุมัติแล้ว แจกเงินคนที่ลงทะเบียนรับเงิน 5,000 แล้วแต่ยังไม่ได้เงิน

เฮอีก ครม.อนุมัติแล้ว แจกเงินคนที่ลงทะเบียนรับเงิน 5,000 แล้วแต่ยังไม่ได้เงิน ครม. ได้อนุมัติ 4 โครงการช่วยเหลือ และชดเชย แก่ประชาชนกลุ่มต่าง ที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ พ.ร.ก. เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19พ.ศ. 2563 หนึ่งในนั้น ครม. มีมติเห็นชอบช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนไม่สำเร็จ มาตรการช่วยเหลือาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19 โดยมีการช่วยเหลือผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จตามโครงการ เราไม่ทิ้งกัน ของกระทรวงการคลัง …

Read More

ผู้ถือบัตรสวั สดิก ารแห่งรัฐ ไม่ต้องลงทะเบียน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องลงทะเบียน ความคืบหน้า สำหรับผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน หลังจากเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ อนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวย า คนละ 1000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมเป็นเงิน 3000 บาท ซึ่งจะได้รับตั้งแต่พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 สิทธิ์ในเดือนพฤษภาคม รัฐบาลจะทำการจ่ายย้อนหลัง โดยไม่ต้องลงทะเบียนแต่อย่างใด แต่ทว่าผู้ที่ได้รับเงิน 3000 …

Read More

เศร้าเคล้าน้ำตา หนุ่มกู้ภัยช่วยย ายออกเก็บผักกินประทังชีวิต เจ้าของสวนไม่ให้เก็บ กลับบ้านไปหาตามือเปล่า

เศร้าเคล้าน้ำตา หนุ่มกู้ภัยช่วยย ายออกเก็บผักกินประทังชีวิต เจ้าของสวนไม่ให้เก็บ กลับบ้านไปหาตามือเปล่า วันที่ 18 มิ.ย. ชาวเน็ตแห่แ ช ร์ภาพสุดสะเทือนใจ พร้อมชื่นชมน้ำใจหนุ่มน้อยกู้ภัย ที่เข้าช่วยเหลือคุณย ายที่ออกหาเก็บผักกินประทังชีวิต แต่สุดท้ายต้องกลับบ้านมือเปล่า โดยเ รื่ อ งนี้ถูกบอกเล่าโดย กรกฤต บัวพิมพ์ เป็นภาพภาพหนุ่มน้อยในชุดหน่วยกู้ภัยสว่างวิชชาปากช่อง กำลังพาคุณย ายเดินมาจากป่าผ่านไร่ที่ไถแล้วซึ่งด้วยอายุคุณย ายและภาพร่ า งกายทำให้ต้องเดินด้วยความย ากลำบาก กรกฤต บัวพิมพ์ …

Read More

ทั่วไทยฝนหนัก s ะวั งน้ำท่วม

ทั่วไทยฝนหนัก s ะวั งน้ำท่วม เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.63 กรมอุตุฯ พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบน ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่ เ สี่ ย ง ภัยในภาคเหนือ s ะวั งอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม …

Read More

การจ่ายเงินจะแบ่งเป็น 2 รอบ สำหรั บกลุ่มเปร า ะบาง

การจ่ายเงินจะแบ่งเป็น 2 รอบ สำหรับกลุ่มเปราะบาง สำหรับกลุ่มเปราะบางนะครับ หลังจากตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้ว ก็ รอรับเงินไม่ต้องไปลงเทียน ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน เพจ ไทยคู่ฟ้า ได้โพสต์ข้อความระบุว่า จ่ายเงินเยียวย ากลุ่มเปราะบาง 3 เดือน ไม่ต้องลงทะเบียน ไทยคู่ฟ้า มาแล้วครับ รายละเอียดเพิ่มเติมของมาตรการช่วยเหลือเยียวย ากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก CO VID เดือนละ 1000 บาท เป็นเวลา 3 …

Read More

ลูกศิษย์ตั้งขบวนส่ง หลวงปู่เดื อนชัย โดนไล่พ้ นมุกดาหาร

ลูกศิษย์ตั้งขบวนส่ง หลวงปู่เดือนชัย โดนไล่พ้นมุกดาหาร จากกรณีคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร มีคำสั่งให้พระเดือนชัย ธมมวิจโย หรือหลวงปู่เดือนชัย สังกัดวัดป่าศรัทธาธรรม ถ้ำหีบ ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร ที่ได้พำนักอยู่ที่พักสงฆ์ถ้ำจารย์ครูภูหินด่าง อ.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ออกจากพื้นที่จ.มุกดาหาร เนื่องจากมีพฤติกssมไม่เหมาะสม และคาดว่าในวันนี้ วันที่ 18 มิ.ย.63 ท่านได้เก็บข้าวของสัมภาระต่าง ตลอดจนเครื่องอัฐบริขารต่าง ที่สำคัญเพื่อเตรียมจะเดินทางเพื่อเดินทางไปพำนักยังที่วัดในจังหวัดภาคอีสาน คาดว่าคงจะออกเดินทางพร้อมกับลูกศิษย์ในช่วงบ่ายวันที่ 18 มิ.ย. หลวงปู่เดือนชัย ล่าสุดวันที่ 18 …

Read More

ลดเหลือใบละ 50-60

กองสลาก เล็งแก้ปัญหาสลากขายไม่หมด ลดเหลือใบละ 50-60 จากรณีที่มีข่าวเนื่องจากสถานการณ์โ ร คระบาดจึงทำให้ ล็อตเตอรี่ล้นตลาด เนื่องจากมีคนซื้อน้อยลง ทำให้ทางกองสลากจึงคิดหาแนวทางในการจัดการไม่ให้มีล็อตเตอรี่เหลือหรือขายออกไปให้ได้มากที่สุด โดย นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต และประธานกssมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า จะมีการนำปัญหาสลากขายไม่หมด จนลดราคาเหลือใบ 50 ถึง 60 บาท เข้าหารือในที่ประชุมคณะกssมการสลาก ช่วงปลายเดือน มิถุนายนนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์และพิจารณาหาสาเหตุ โดยส่วนตัวเชื่อว่าปัญหาที่เกิດขึ้นมาจากเ รื่ อ งอุปสงค์อุปทาน …

Read More