4วันดีวันเด่ น ทำอะไรก็ขึ้นไปหมด ทุกสิ่งสมหวัง มีเงินก้อนโต ได้ใช้ชีวิตทีดีมาก

4วันดีวันเด่ น ทำอะไรก็ขึ้นไปหมด ทุกสิ่งสมหวัง มีเงินก้อนโต ได้ใช้ชีวิตทีดีมาก   ที่นี่เราจัดเตรียมเ รื่ อ งน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เป็นกระแสที่คนในสังคมให้ความสนใจในเวลานี้หรือจะเป็นบทความที่น่าอ่ า นข่าวบันเทิงและสาระความรู้ให้แก่ท่านทุกวัน โดยวันนี้เป็นเ รื่ อ งราวเกี่ยวกับโชคชะตาราศี   เป็นยังไงกันบ้างกับเ รื่ อ งราวและข่าวสารที่นำมาให้อ่ า นกันในวันนี้หวังว่าคงจะเป็นสาระข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยทั้งนี้ถ้ามีความผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยทางเราจะพย าย ามปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไปฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราโดยการกดไลค์และแ ช ร์ถ้าข้อมูลข่าวสารนี้ถูกใจท่าน

Read More

พรุ่งนี้ เงินอุดหนุนบุตรเข้าแล้ว

พรุ่งนี้ เงินอุดหนุนบุตรเข้าแล้ว แจ้งข่าวสวัสดิการแห่งรัฐ >> https://web.facebook.com/groups/2675930779200228/ สำหรับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิ ด เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคุณพ่อ คุณแม่ที่อยู่ในครอบครัวย ากจน เพราะรัฐจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรคนละ 600 บาท/เดือน ซึ่งจะจ่ายให้ทุกเดือนตั้งแต่แรกเกิ ดจนถึงอายุ 6 ขวบ ซึ่งมารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งท้อง ยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิ ด รอให้กำเนิดบุตรก่อนจึงลงทะเบียนได้ สำหรับใครที่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิ ดไว้แล้ว เงินช่วยเหลือประจำปีงบประมาณ 2563 จะถูกโอนเข้าบัญชีวันที่ 10 กรกฎาคม 63 นี้ …

Read More

คลังประกาศเต ือน กลุ่มที่ต้องคืนเงิน เราไม่ทิ้งกัน ลั่นให้เวลา 7 วันเท่านั้น

คลังประกาศเต ือน กลุ่มที่ต้องคืนเงิน เราไม่ทิ้งกัน ลั่นให้เวลา 7 วันเท่านั้น แจ้งข่าวสวัสดิการแห่งรัฐ >> https://web.facebook.com/groups/2675930779200228/ จากกรณีที่ผู้ได้รับหนังสือจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โดยในหนังสือระบุว่าตามมาตรการเราไม่ทิ้งกัน ด้วยการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากcovid-19 ด้วยการจ่ายเงินเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน โดยผู้ที่ลงทะเบียนได้แสดงความประสงค์ขอสละสิทธิ์ขอรับเงินชดเชยนั้น เพื่อให้การดำเนินการสละสิทธิ์เป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ขอให้ท่านดำเนินการคืนเงินชดเชยรายได้ที่ท่านได้รับเงินแล้วทั้งหมดภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ และให้ชำระเงินผ่านช่องทาง Mobile Banking และ …

Read More

4 ราศี ดีมาก บุ ญเก่าห นุนนำ ได้รับโช คก้ อนโต

4 ราศี ดีมาก บุญเก่าหนุนนำ ได้รับโช คก้อนโต ท่านที่เกิ ดราศีตุลย์ ดว งช่วงกล างปี 2563 ของผู้ที่เกิ ດราศีนี้ ให้คุ ณหลีกเลี่ ย งความขั ดเ เ ย้งที่oาจเกิດขึ้นกับค นรoบตัว ไม่ว่าจะเ ป็นเพื่ อนฝู ง หรือค นที่ทำง านก็ตาม เพราะเป็นช่ …

Read More

เงินบัตรคนจน 3000 บาทไ ม่เข้า เช็ คสาเห ตุได้ที่นี่

เงินบัตรคนจน 3000 บาทไ ม่เข้า เช็ คสาเห ตุได้ที่นี่ แจ้งข่าวสวัสดิการแห่งรัฐ >> https://web.facebook.com/groups/2675930779200228/ ปิดฉากไปแล้วสำหรับโครงการเยี ยวย าโ ค วิ ด สำหรับผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจ น ล็อตเก็บตก ที่มีการโอนเงิน 3,000 บาทเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 …

Read More

โอนเงิ นเข้ า 3 กลุ่ ม

โอนเงินเข้า 3 กลุ่ม วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ทีมข่าว dailyliveexpress ได้รับรายงานว่า โลกออนไลน์มีการส่งต่อภาพเ รื่ อ งราวของผู้ใช้เพจเฟซบุ๊กรายหนึ่งชื่อ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับการเงินพร้อมระบุข้อความว่า โอนเงินเข้า 3 กลุ่ม วันที่ 10 กรกฎาคม นี้ เบี้ยยังชีพและเงินอุดหนุนเด็กฯ รวมทั้งหมดประมาณ 13 ล้านคน โพสต์ดังกล่าว …

Read More

ด วง 4 ราศี ชะตาเศร ษฐีเปิด ตั้งแต่เดือน 7 จะเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดี

ด วง 4 ราศี ชะตาเศร ษฐีเปิด ตั้งแต่เดือน 7 จะเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดี หมอเค้ก Magic designs เผยด วง 4 ราศี ชะตาเศร ษฐีเปิ ด ตั้งแต่เดือน 7 จะเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดี หยิบจับอะไรก็เป็นเงิ นเป็นทอง ในช่วงนี้ด วงชะตาของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจเปลี่ยนแปลง ทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระ มัดระ วัง …

Read More

หมอปลา หิ้วโฉนด 10 ล้านช่วยประกันตัว ลุงพล ร่ำไห้ซึ้ ง คนอื่ นดีกว่ าญาติ

หมอปลา หิ้วโฉนด 10 ล้านช่วยประกันตัว ลุงพล ร่ำไห้ซึ้ง คนอื่นดีกว่าญาติ แจ้งข่าวสวัสดิการแห่งรัฐ >> https://web.facebook.com/groups/2675930779200228/ จากกรณีน้องชมพู่ อายุ 3 ปี สูญหายจากบ้านพักพัก อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค.63 จนไปพบศ พ กลางป่าบนเขาภูเหล็กไฟ ห่างจากบ้าน 5 กม. และยังจับคนร้ า ยไม่ได้ กระทั่งนางสาวิตรี …

Read More

5 วันเกิ ด วาสนาพุ่ง มีเกณฑ์ได้โ ช ค เงินทองไหลมา

5 วันเกิ ด วาสนาพุ่ง มีเกณฑ์ได้โ ช ค เงินทองไหลมา วันเสาร์ มีเกณฑ์ได้โ ช คลาภจากการ เ สี่ ย ง โ ช คหากเจอคนข า ยล็อตเตอรี่ที่มาเร่ข า ยใกล้โรงพ ย า บาลให้สุมหยิบมาสักใบด ว งท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสนมีเงินไปดาวน์รถดาวน์บ้านได้สบายและด ว งชะต …

Read More

รมว.คลังตอ บอี กครั้ ง เ รื่ อ งจ่ายเ ยีย วย า 5,000 เพิ่ มเป็ น 6 เดือน

รมว.คลังตอบอีกครั้ง เ รื่ อ งจ่ายเยียวย า 5,000 เพิ่มเป็น 6 เดือน แจ้งข่าวสวัสดิการแห่งรัฐ >> https://web.facebook.com/groups/2675930779200228/ รมว.คลังตอบแล้ว เราไม่ทิ้งกัน จ่ายเยียวย า 5,000 เพิ่มเป็น 6 เดือน จริงหรือไม่ จากกรณี ที่ในก่อนหน้านี้ ได้มีข่าวว่า คณะรัฐมนตรี มีมติ จะขย ายการจ่ายเยียวย า …

Read More