อ ย่ า เอาแต่ทำงานหนัпจนลืมครอบครัว ลืมสุขภาพ เพียง เ พ ร า ะ เ งิ น

ไม่ใช่ว่าคุณจะมัวแต่ทำงานหนักหรือ ทำให้มีฐานะร่ำຣวຢ แต่คุณกำลังลืมไป ว่าแท้จริงแล้วยังมีครอบครัว พ่อแม่ และสำคัญคือ สุขภาพและความสำเร็จด้านอื่นมากมาย คนที่ทำแต่งานเพื่อหวังสำเร้จแต่ด้านงานนั้น แล้วไม่สนใจอะไรเลย มองแต่ด้านการทำงาน แล้วไม่สนอะไร ถ้าหากวันนึงพอคุณ ป่ ว ย ขึ้นมา ถึงขั้นไม่มีเวลาไปหาหมอ แล้วยังทนทำงานหนักต่อ เพราะมองว่าไม่มีเวลา ท้ายสุดคนเหล่านี้นั้น จะมีเพียง เวลาแท้จริงใน ห้องผู้ ป่ ว ย นั้น และ อ ย …

Read More

พระพุทธเจ้าแนะ ให้คิดถึง 5 สิ่ งนี้ทุกวัน แล้วชีวิตจะมีความสุข

คนเราทุกคน มีการใช้ชีวิตที่ต่างกัน มีการอบรมสั่งสอนที่แตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งตามหลักคำสอน พระพุทธเจ้าที่ แ น ะ นำ ให้เราคิดถึงในทุก วัน ของการใช้ชีวิต มีอยู่ว่ๅ ในระหว่างการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันนั้น หนึ่งวันมี 24 ชม. ซึ่งเท่ากับ 1,440 นาทีของการใช้ชีวิต ครูบาอย ากให้พวกเราลองเจียดเวลาวันละ 5 นาที จากเกือบหนึ่งพันห้าร้อยนาทีนั้น เวลาไหนก็ได้ เป็นตอนเช้าหลังตื่นนอนก็ได้ ให้มาคิดถึง 5 สิ่ …

Read More

จงแผ่เมตตา ถึงชีวิตจะแย่ก็จะกลับมาได้ ทำได้ทุกคนอ่ า นให้จบจะเข้าใจ

ขอให้เข้าใจเป็นช่วงเวลาที่ย ากลำบากเป็นเวลาแห่งผลกรรมไม่ดีนั้นส่งผลมาจากการกระทำของเราเองในปัจจุบันและในอดีตที่ส่งผลหนักมากกว่าบุญที่เรามี ในช่วงที่กรรมไม่ดีส่งผลนั้นทำอะไรดูแย่ไปหมด การงานมีปัญหาการเงินติดขัดอย่างหนัก บางคนต้องคดีความ ความสัมพันธ์คนในครอบครอบ รอบข้างพังพินาศไร้การเหลียวแลช่วยเหลือ ไม่ใช่ปีชง ไม่ใช่ด ว งดาวเคลื่อนย้ายไม่ใช่ราหูทับซ้อนอะไรทั้งนั้น มาจากเหตุจากการกระทำของเราล้วนที่เราสร้างมาเอง และจากที่เราไปสร้างเจ้ากรรมนายเวรเอาไว้ เพื่อชีวิตข้างหน้าจะดีกว่าที่เป็นอยู่สร้างบุญง่าย ด้วยการแผ่เมตตา ให้คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดอีกช่วงในชีวิตที่เราจะได้รู้จักกฏแห่งกรรมอย่างแท้จริง และได้ตื่น ได้เข้าใจว่าเราต้องเร่งพัฒนาคนเองให้อยู่ในกรรมดีมากขึ้น เริ่มจากสร้างบุญใหม่ที่ไม่ใช่เงินทำสมาธิให้นิ่งสบายเสียก่อนสมาทานศีล5 และสวดมนต์ หลังจากสวดมนต์แล้วให้ทำสมาธิต่อ พิจารณาถึงเกิດ แก่ เจ็บ ต า ยการเกิດขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปไม่มีสิ่งใดคงทนถาวรเลย เมื่อพิจารณาแล้ว …

Read More

หาก 3 สิ่ งนี้เวียนมาบรรจบ เราจะพบคนที่ใช่

หาก 3 สิ่ งนี้เวียนมาบรรจบกัน เราจะเจอคนที่ ใช่ นำไปสู่การคบหาดูใจกัน ช่วงเวลานี้แหละคือการพิสูจน์เนื้อแท้ สันดาน ตัวตนของแต่ละฝ่ายให้อีกฝ่ายได้รู้ ได้เห็น ยอมรับได้ก็อยู่ต่อ รับไม่ได้ เมื่อมีโอกาสใหม่ ก็จากไป มันเป็นสัจธรรม ระหว่างคบหาดูใจกัน แต่หากรักใดที่เกิດขึ้น ไม่ได้อยู่ใน 3 ข้อนี้ ความผิดเกิດขึ้นแล้ว คบกันขนาดไหน รักกันจนป่านจะดมฝ่าเท้าสุดท้ายก็ต้องเลิก เพราะเริ่มต้นผิด มีคนถามเข้ามาคู่แท้ดูยังไงดี คำตอบคือ ที่ไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้ แต่หากอ ย …

Read More

ข้อคิดกำลังใจดี ที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณ

ข้อคิดกำลังใจดี ที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณ ข้อที่ 1. อย่าเลือกคบคนที่รูปร่างหน้าตา จงเรียนรู้ที่จะชื่นชมคนที่ความสามารถ และหากคุณคิดว่าตัวเองสู้คนอื่นเขาไม่ได้ อย่าได้น้อยเนื้อต่ำใจ เพราะคุณก็เป็นคนธรรมดาเหมือนคนอื่นทั่ว ไป ข้อที่ 2. กำแน่นเท่าใดก็สูญเสียมากเท่านั้น เหมือนกับการกำทรายนั่นแหละ ยิ่งคุณกำแน่นทรายก็ร่วงออกจากมือมากเท่านั้น ที่ควรถนอมจงรู้ถนอม เพราะเมื่อใดที่คุณสูญเสียไป สิ่งนั้น คนนั้น อาจเป็นสิ่งที่มีค่าที่ทำให้คุณเจ็บปวดและเสียใจที่สุดก็เป็นได้ เมื่อใดที่รู้สึกสิ้นหวัง หากอย ากร้องไห้ก็ร้องออกมาเถอะ แต่เมื่อร้องจนหนำใจแล้วก็ต้องลุกขึ้นยืนหยัดอีกครั้งให้ได้ ข้อที่ 3. หนทางของชีวิตนั้นย าวไกล จงเรียนรู้ที่จะเดินลำพังบ้าง เผื่อวันใดที่คนอื่นไม่ได้สนใจคุณเหมือนเดิม …

Read More

เงินเลี้ยงดูหัวใจพ่อแม่ ลูกควรให้เงินพ่อแม่ใช้ในทุกเดือน เพราะอย่างน้อยมันทำให้ท่านสบายใจ

บุญประเสริฐสุดแล้ว มอบเงินให้แม่ทุกเดือน ชีวิตมีแต่เจริญ เ รื่ อ งราวที่เรานำมาฝๅกเพื่อน วันนี้ถือได้ว่าเป็นเ รื่ อ งราวที่ซึ้งและเหลือเชื่อมากเลย อยๅกให้ทุกคนได้ อ่ า น เพราะเพื่อน จะได้ข้ อ คิ ด มากมายจากเ รื่ อ งนี้ไม่มากก็น้อย สำหรับผู้ที่เลี้ยงดูพ่อแม่แต่ไม่ได้ให้เงินพ่อแม่ใช้เลย อาจจะคิดว่าเราก็เลี้ยงดูท่านอยู่ทุกวันอยู่แล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างก็เตรียมไว้ให้พร้อมหมด ลองอ่ๅนเ รื่ อ …

Read More

พระแท้ผู้มีแต่ให้ ไม่เรี่ยไรตั้งตู้บริจาค ร่างไร้บ้านฌาปนกิจให้ฟรี งานบวชไม่คิดค่าใช้จ่าย ดับทุกข์คนจน ช่วยผู้ ย า ก ไร้

พระต้นแบบนักพัฒนา ปลุกกระแสศรัทธาช่วยเหลือชาวบ้าน ผู้ ย า ก ไร้ ทั้งยังเป็นพระสงฆ์รูปแรกของไทยที่เปิดวิทย าลัยอาชีวศึกษา สอนหนังสือเด็กย ากจนเพื่อสร้างอาชีพ จนได้รับรางวัล คนดี แทนคุณแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑ พระมหาสิริวัฒนา สีลสาโร เจ้าอาวาสวัดดงละคร จังหวัดนครนายก ข้อความประกาศจากวัดดงละคร จังหวัดนครนายก เปี่ยมไปด้วยความเมตตาต่อผู้ยากไร้ มองดูภายนอกแม้วัดแห่งนี้จะดูเป็นวัดที่ไม่สวยงามหรือยิ่งใหญ่อย่างเช่นวัดอื่นทั่วไป แต่ที่นี่กลับเต็มไปด้วยศรัทธาอย่างล้นเหลือ จากความมุ่งมั่นของเจ้าอาวาสวัดดงละคร จังหวัดนครนายก พระมหาสิริวัฒนา สีลสาโร ด้วยอายุเพียง …

Read More

แนะนำตำราพราหมณ์โบราณ เทพองค์ใดบูชาแล้วดี เป็นสิริมงคล และเ รื่ อ งราวของเทวดาประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน

แน่นอน ว่าเ รื่ อ งโหราศาสตร์เป็นเ รื่ อ งความเชื่อส่วนบุคคล บางคนก็เชื่อในพลังการทำนายตามสถิติทางโหราศาสตร์ ส่วนคนที่ไม่เชื่อก็อาจมองว่าเ รื่ อ งโหราศาสตร์เป็นเ รื่ อ งของวัฒนธรรมที่นิยมปฏิบัตินับถือกันให้เกิดความสบายใจ และก็มีคนส่วนมากที่อยู่ตรงกลาง ไม่ได้เชื่อหรือไม่เชื่อ หรือเป็นประเภทความเชื่อที่เราคนไทยพุดกันจนเป็นวลีติดปากว่า “ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่” วันนี้เรามีเ รื่ อ งราวเกี่ยวกับเทวดาประจำวันเกิดมาให้ได้อ่ า นกัน ไม่ว่าความเชื่อของคุณจะอยู่ขั้วไหน วันนี้เรามาทำความรู้จักกับเทพประจำดาวเคราะห์ต่างกันดีกว่า สิ่งที่น่าสนใจคือเทพตามความเชื่อพราหมณ์ที่คนไทยได้รับมานี้ ก็มีบางส่วนที่สามารถเปรียบเทียบกับไปได้กับความเชื่อของเทพทางตะวันตกเช่นกัน …

Read More

คนจะรวยจนคนอิ จ ฉ า ถือเงินเต็มกระเป๋า มีโชคชุดใหญ่ คือคนเกิดใน 5 วันนี้ ตลอดปี 62 ถึง 64

อันดับ 5 วันเสาร์ ระวังว่าคนที่มีผิวคล้ำจะนำเ รื่ อ งเข้ามาทำให้คุณต้องหนักใจ ชีวิตจะมีคู่แข่งเข้ามาจากทางตรงและทางอ้อม คอยขัดขวางทำให้คุณทำอะไรก็ไม่ราบรื่น ไม่สำเร็จ แต่หลัง 16 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม เป็นต้นไป ด ว งชะต ามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ได้เพิ่มเงินเดือน มีความสำเร็จที่ดี แถมเงินทองก็จะราบรื่นดีมาก แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการ เ สี่ ย ง …

Read More

เปิดเ รื่ อ งเล่า ครั้งเมื่อในหลวงถูกตำรวจบีบแตรไล่ ขณะที่ติดไฟแดงอยู่

เรื่องที่ในหลวงโดนรถของรัฐมนตรีบีบแตรไล่ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง ดร. สุเมธ ท่านเป็นคนเขียนเรื่องนี้ด้วยตัวเอง (เอกสารต้นฉบับดังในภาพ) ท่านเขียนเอาไว้ว่า… ย้อนกลับไปเมื่อ 30 กว่าปีก่อน บนถนนในกรุงเทพฯ มีรถคันหนึ่งได้ขับไปบนถนนโดยในรถคันดังกล่าวมีเพียงชายผู้หนึ่งที่กำลังขับรถอยู่เพียงคนเดียว ในระหว่างทางที่ขับไปนั้นชายดังกล่าวได้จอดรถแวะข้างทางเพื่อซื้อกาแฟ 1 ถุง และ ขับรถต่อมากระทั่งมาถึงสี่แยกไฟแดงแห่งหนึ่ง ชายดังกล่าวก็ได้จอดติดไฟแดงอยู่ ไม่นานนักมีรถตำรวจคันหนึ่งซึ่งขับนำขบวนมาได้บีบแตรไล่รถที่ชายผู้นั้นจอดติดไฟแดงอยู่นั้นให้หลบไป และ รถตำรวจยังได้พูดผ่านไซเรนว่า… ” นี่เป็นรถนำขบวนรัฐมนตรี ให้รถของชายดังกล่าวหลบไป “ แต่รถของชายผู้นั้นก็ไม่หลบให้… กระทั่งตำรวจได้ลงจากรถมาที่รถของชายดังกล่าวและเรียกให้ชายผู้นั้นลงจากรถ พอชายผู้นั้นได้ลงมาจากรถ ตำรวจที่ได้เห็นชายคนนั้นถึงกลับเข่าอ่อน แทบจะล้มทั้งยืน …

Read More