ห้ามออกจากบ้าน

ห้ามออกจากบ้าน วันนี้อย่างที่ทุกคนทราบดีนะครับว่าเป็นวันที่จะเกิດปรากฏการณ์ สุริยุปราคา และมีชาวโซเชี่ยลแ ช ร์กันออกไปมากมายทีเดียวสำหรับเ รื่ อ งราวของคว ามเชื่ටว่าห้ามออกจากบ้าน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ผู้ใช้เฟสบุ๊ครายหนึ่งได้โพสต์ข้อความระบุว่า โพสต์ดังกล่าว 21 มิ.ย.เลี่ยงออกจากบ้าน ตั้งแต่เวลา 10.30 ถึง 16.30 ตามเวลาประเทศไทย ทั้งนี้มีชาวโซเชี่ยลบางส่วนไม่เห็นด้วยกับเ รื่ อ งดังกล่าว และบางส่วนก็เห็นด้วย ล่าสุด หมอช้าง ทศ …

Read More

คุณส มบัติ ผู้มีสิ ทธิ์กู้ โครงการบ้านล้า นหลัง เพื่ อผู้มีร ายได้น้อ ย

คุณสมบัติ ผู้มีสิทธิ์กู้ โครงการบ้านล้านหลัง เพื่อผู้มีรายได้น้อย ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง) สำหรับลูกค้ารายย่อย (Post Finance) ของ ธ.อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดยปรับเพิ่มราคาซื้อขายไม่เกิน 1.2 ล้านบาทต่อหน่วย และวงเงินกู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 1.2 ล้านบาท จากเดิมที่กำหนดราคาซื้อขายและวงเงินกู้สูงสุดต่อรายไม่เกิน 1 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกำหนดราคาที่อยู่อาศัย โครงการบ้านล้านหลัง ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเป็นของตนเอง สนับสนุนผู้มีรายได้น้อยให้มีทางเลือก ทำเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อมชุมชนและระดับราคา …

Read More

หนุ่มโพสต์ภาพขันน้ำมนต์

หนุ่มโพสต์ภาพขันน้ำมนต์ วันที่ 20 มิถุนายน 2563 ทีมข่าว dailyliveexpress ได้รับรายงานว่า เฟซบุ๊กรายหนึ่งชื่อ คุณชาย’ แม็กกี้ ได้โพสต์ภาพขันน้ำมนต์พร้อมระบุข้อความว่า ขันน้ำมนต์บวงสรวงเปิดป่าคำชะโนดวันนี้ ส่งตรงจากจังหวัดอุดรธานี ณ ป่าคำชะโนดวังนาคินทร์ปู่ศรีสุทโธย่าศรีปทุมมา โพสต์ดังกล่าว ภาพดังกล่าว ภาพจาก เฟซบุ๊ก คุณชาย’ แม็กกี้ หลังจากที่ได้โพสต์ภาพดังกล่าวออกไปต่างมีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก แล้วคุณละเห็นเลขอะไรบ้าง เรียบเรียง dailyliveexpress

Read More

กรมอุตุฯ ระบุพิกัด 11 จังหวัด เต ือนฝนตกหนักมาก

กรมอุตุฯ ระบุพิกัด 11 จังหวัด เต ือนฝนตกหนักมาก วันที่ 20 มิถุนายน กรมอุตุฯ ได้มีการ พย า กรณ์อากาศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้า บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลง เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่ เ สี่ ย ง ภัยในบริเวณดังกล่าว s ะวั …

Read More

โอนเ งิ น เยี ยวย า 5,000 บาท งว ดสุ ดท้า ยให้ผู้ผ่ านเกณฑ์แล้ว

เราไม่ทิ้งกัน โอนเงินเยียวย า 5,000 บาท งวดสุดท้ายให้ผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว อย่าลืมเช็กเงิน “เราไม่ทิ้งกัน” คลังทยอยโอนเงินเยียวย า 5,000 บาท งวดสุดท้ายให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้ว พร้อมเตรียมช่วยประชาชนกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จกว่า 3 แสนราย จากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการเยียวย าลูกจ้างชั่ วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไ ว รั ส “โควิด-19” จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5,000 บาท 3 …

Read More

กลุ่มเปราะบาง บุต รที่ได้เงิ นอุดห นุนเดือน พค

กลุ่มเปราะบาง บุตรที่ได้เงินอุดหนุนเดือน พค กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชี้แจงกรณีเยียวย ากลุ่มเปราะบาง 3000 บาท ที่จะมอบให้ 3 กลุ่ม ได้แก่ บุตรแรกเกิດ ถึง 6ปี ผู้สูงอายุ คนพิก าร โดยจะจ่ายเยียวย าให้รายละ 1000 บาท 3 เดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม รวมเป็นเงิน 3000 บาท และเงินจะเข้าบัญชี …

Read More

สภาพอากาศวันนี้ ไทยฝนล ด ตกหนั กบางแ ห่ง 12 จว. s ะวั งน้ำท่วม-น้ำป่า

สภาพอากาศวันนี้ ไทยฝนลด ตกหนักบางแห่ง 12 จว. s ะวั งน้ำท่วม-น้ำป่า อุตุฯ เผยไทยฝนลดลง แต่ “ด้านตะวันตกของภาคกลาง-ตะวันออก-ใต้ฝั่งตะวันตก” ซึ่งรับมรสุม ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอประชาชนพื้นที่ เ สี่ ย ง ภัยบริเวณดังกล่าว s ะวั งอันตรายจากฝนตกหนัก-สะสม อาจทำให้เกิດน้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.63 กรมอุตุนิยมวิทย า พย …

Read More

5 เดื อ นนี้ จ ากหนั กจะเป็ นเบา มีเงิ นทอ งให้ใช้ ปลดหนี้สิ นได้บ้าง

5 เดือนนี้ จากหนักจะเป็นเบา มีเงินทองให้ใช้ ปลดหนี้สินได้บ้าง คนที่เกิດเดือนพฤษภาคม๑วงชะตาโดดเด่นด้านการงานและการเงินจะมีรายได้เข้ามาหลายทางนั่งรับทรัพย์เก็บกันจนกระเป๋าตุง๑วงด้านการ เ สี่ ย ง โชคก็มาแรงแซงทางโค้งเช่นเดียวกัน๑วงกำลังดีแบบสุด มือกำลังขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองลอง เ สี่ ย ง โชคสักใบสองใบอาจมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่มีเงินซื้อบ้านซื้อรถเหลือกินเหลือเก็บหน้าที่การงานจริญรุ่งเรืองใครที่ทำมาค้าขายรายได้ดีมากมีคนอุดหนุนขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเตรียมวางแผนเก็บเงินไว้ได้เลยอ่ า นแล้วดีให้โชคเข้าข้างคำทำนายเป็นจริงสาธุบุญค่ะหม่ั่นทำบุญสร้างกุศลให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว รด้วยนะคะ เดือนกันย ายน เกิດเดือนกันย ายนช่วง๑วงดาวประจำเดือนเกิດโคจรไปพบแสงสว่างทำให้๑วงชะตาของท่านจะโดดเด่นในทุกด้านทั้งหน้าที่การงานมีลูกน้องบริวารแวดล้อมคอยช่วยเหลือแบ่งเบาภาระด้านการเงินจะมีเข้ามามากมายให้ใช้จ่ายแบบสบาย ที่เคยขัดสนก็จะค่อยดีขึ้นพลิกกลับแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียว๑วงโชคลาภก็มีเข้ามาคุณมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่จะการ เ …

Read More

4 วันเกิດ ลาภก้อนโต ชะตาดีไปจนถึงสิ้นปี 64

4 วันเกิດ ลาภก้อนโต ชะตาดีไปจนถึงสิ้นปี 64 ต้องบอกเ ล ยว่า ใครที่ด ว งดีถึงปี 64 เป็นคนที่เกิດวันต่อไปนี้ เรียกว่าด ว งดีย าวเ ล ยนะเนี่ย จะมีวันไหนบ้าง วันนี้เราได้นำคำทำนายมาฝากกันด้วยค่า 1 คนเกิດวันอังคาร ด ว งท่านดีย าวจ นถึงปี 2564 เ …

Read More

รัฐเต รีย มเยี ยวย า 5000 สา ม เดือน ให้กลุ่ มประกั นสังคม ม 33

เอาไปคนละ 15,000 รัฐเตรียมเยียวย า 5000 สามเดือน ให้กลุ่มประกันสังคม ม 33 ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้จ่ายประกันสังคมไม่ถึง 6 เดือน เรียกได้ว่ามาตรการช่วยเหลือออกมาอย่างต่อเนื่องหลังจากสิ้นสุดมาตรการเราไม่ทิ้งกันไปเรียบร้อยแล้ว จากกรณี กระทรวงการคลัง เตรียมนัดประชุมคณะกssมการช่วยเหลือ อีกครั้ง เพื่อหารือถึงวิธีการช่วยเหลือ กลุ่มผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวย า เราไม่ทิ้งกัน ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ จำนวน 1.7 ล้านราย รวมทั้งเสนอแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการ ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือในมาตรการอื่น ตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น ล่าสุด นายประสงค์ …

Read More