รวมตํารา หลวงปู่ศุข

แชร์เก็บไว้ใช้ย ามจำเป็น รวมตําราย าสมุนไพร (หลวงปู่ศุข) แก้ปວดเมื่อย ลดไขมัน เบาหวาน

ขึ้นชื่อว่า พระเกจิอาจารย์ แล้ว หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า อีกองค์หนึ่งที่แทบทุกคนมักรู้จักท่านเป็นอย่างดี ไม่ว่าทางด้าน อิทธิปาฏิหาริย์ หรือทางด้านย ารั กษ าโ ร ค ท่านเป็นพระอาจารย์ที่ทรงคุณวิเศษหลายประการ เชื่อกันว่าท่านสําเร็จวิชา ๘ ประการ คือ…

๑.วิปัสสนาญาณ ๒.มโนมยิทธิ ๓.อิทธิวิธี ๔.ทิพโสต ๕.เจโตปริยญาณ ๖.ปุพเพนิวาสานุวัติ ๗.ทิพยจักษุ ๘.อาสวักขยญาณ

เมื่อหลวงปู่ท่านมีญาณถึงขั้นนิ้แล้ว ท่านจะต้องเป็นพระที่แก่กล้าในทางอภิญญาแน่นอน ท่านเกิດเมื่อไรไม่มีใครทราบทราบแต่เพียงว่าพ่อชื่อ น่วม แม่ชื่อ ทองดี นามสกุล เกตเวชสุริย า เกิດที่บ้านปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท มีพี่น้องทั้งหมด๘คนด้วยกัน

ส่วนท่านเป็นคนโตพออายุได้๗ขวบ ท่านก็เรียนหนังสือภาษาไทยและขอมที่วัดนิ้เอง สมัยเด็กท่านซุกซนมาก ชอบโดดนําเกาะเรือโยงเล่นเป็นประจำจนกระทั่งแม่ต้องทำโทษ ไม่ให้ขึ้นจากนำ อยู่มาวันหนึ่ง ขณะเล่นนำ จะเป็นเพราะสนุกหรือน้อยใจไม่ทราบได้ท่านเกาะเรือโยงเข้ากรุงเทพฯ แล้วไม่กลับไปบ้านอีกเลย หลักจากท่านบวชเป็นพระภิกขุแล้ว จึงเดินทางมาเยี่ยมแม่ที่บ้าน พอแม่เห็นต่างก็ดีใจ จากนั้นท่านก็ไม่ได้ทิ้งแม่ไปไหนอีกเลย พอถึงฤดูเข้าพรรษาท่านก็จำพรรษาที่วิหารเก่าแก่ของวัดปากคลองมะขามเฒ่านั่นเอง

เนื่องด้วยข้าพเจ้าได้ตําราย าสมุนไพรนิ้มาโดยบังเอิญซึ่งเป็นตําราของหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า และกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ (จากนายศุกล เฮ็งรั กษ า) ซึ่งได้มาจากร้านค้าของเก่า ข้าพเจ้าเห็นว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้นําไปใช้ และเพื่อดํารงค์รั กษ าตําราอันสําคัญ เหมื่อนเพชรลําค่า มิให้สูญหายไป ประกอบกับปัจจุบันนิ้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงฟื้นฟู พืชสมุนไพร ดังกล่าวด้วย

ตําราย าสมุนไพรนิ้ หวังว่าคงได้รับความนิยมพอสมควร ความดีจากการทําดีทั้งหมดนิ้ ข้าพเจ้าขอถวายให้กับหลวงปู่ศุข กรมหลวงชุมพร ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าทั้งหมดเลย
ตําราย าสมุนไพร ๑

ย าแก้โ ร คม ะ เ ร็ ง

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา หัวย าข้าวเย็นเหนือ ๑ หัวย าข้าวเย็นใต้ ๑ กํแล้วามะถันเหลือง ๑ ตัวย าทั้ง ๓ อ ย่า ง นิ้เอาหนักอย่างละ ๔ บาทเท่ากัน กะลามะพร้าวแก่ (ผ่าเป็น ๔ ส่วน เอา ๓ ส่วน) ตัวย าทั้ง ๔ อ ย่า ง นิ้นํามาใส่หม้อดินต้มกับนําพอสมควร ใช้นํารับประทานต่างนําชา จนนําย าจืด มีสรรพคุณแก้โ ร คม ะ เ ร็ ง ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล เคยใช้รั กษ าหายมาแล้วฯ

ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา ก ร ะ ดู กงูเห่า ๑ หัวย าข้าวเย็นเหนือ ๑ หัวย าข้าวเย็นใต้ ๑ ทิ้งถ่อน ๑ แก่นมะเกลือ ๑ มะเดื่อปล้อง ๑ ตัวย าทั้ง ๖ อ ย่า ง นิ้เอาอย่างละเท่ากัน นํามาใส่หม้อดินต้มกับนําพอสมควร ใช้นํารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลาก่อนอาหาร วันละ ๓ เวลา มีสรรพคุณแก้โ ร คม ะ เ ร็ งทุกอย่าง เป็นย า ตั ดรากโ ร คม ะ เ ร็ งให้หายข า ด เคยใช้รั กษ าหายมามากแล้ว ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

ย าแก้ปວดเมื่อยต่างชนิด

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา ลูกข่อย ๑ ขนาน, แห้วหัวห มู ๑ขะนาน,หางไหลหัวเผือก หนัก ๒๐ บาท, กรุงเขมา หนัก ๒๐ บาท, ตัวย าทั้ง ๔ อ ย่า ง นิ้นํามาตากให้แห้ง ตําเป็นผง ผสมกับนําผึ้งแท้ ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่าเมล็ดพุทรา ใช้รับประทานครั้งละ ๒-๓ เม็ด เวลาก่อนนอน เมื่อรับประทานย านิ้ได้ผลดีแล้ว ต้องกรวดนําอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้าของย าขนานนิ้ด้วย มีสรรพคุณแก้ปວดเมื่อยได้ผลดีชะงัดแลฯ

ย าแก้ปວดขาอย่างรุ นแร ง

ท่านให้เอาเถากะทกรก หนัก ๑ บาท, หญ้างวงช้าง ๑, รากคนทา ๑, ขิงแห้ง ๑,หัวข่า ๑,หญ้าหางช้าง ๑, ตัวย าทั้ง ๖ นิ้เอาหนักอย่างละ ๑๐ บาทเท่ากัน ตัวย าทั้ง ๖ อ ย่า ง นิ้นํามาใส่หม้อดินต้มกับนําสามส่วน ต้มเคี่ยวให้เหลื่อนํา ๑ ส่วน ใช้รับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยกาแฟ เวลา เช้า กลางวัน เย็น วันละ ๓ เวลา มีสรรพคุณแก้โ ร คปວดขาอย่างรุ นแร งให้หายไปได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

ย าลดความอ้วน

ท่านให้เอา ต้นบอระเพ็ด จำนวนมากพอสมควรนำมาล้างนำให้สะอาด หั่นเป็นชิ้นเล็กตากแดดให้แห้ง บดให้ละเอียด ผสมกับ นำผึ้งแท้ ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่าเมล็ดพุทรา ใช้รับประทานครั้งละ ๓ เม็ด เวลาก่อนอาหารเช้า ทุกวันติดต่อกันประมาณ ๑ เดือน ความอ้วนจะค่อยลดลงไปตามลำดับ โดยไม่เสื่оมเสีຢสุขภาพและไม่เป็นการทรมารสังขารอีกด้วย มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

ย าลดไขมันในร่ า งกาย

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา ต้นแห้วห มู ทั้งห้า (ถอนเอาทั้งต้นตลอดถึงราก) จำนวนมากน้อยตามต้องการ นำมาล้างนำให้สะอาด หั่นเป็นชิ้นเล็กตากแดดให้แห้ง คั่วไฟให้สุกเหลือง ใช้ชงกับนำร้อนรับประทานต่างนำชา มีสรรพคุณช่วยลดไขมันในร่ า งกาย ได้ผลอย่างชะงัดนักแล เคยใช้รั กษ าได้ผลดีมาแล้วฯ

ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา เมล็ดกาแฟดิบจำนวน ๑๔ เมล็ด นำมาแช่นำไว้ในตู้เย็นตอนกลางคืน รุ่งขึ้นเช้า นำเอาเมล็ดกาแฟนั้นมาต้มกับนำ ประมาณ ๓-๔ ถ้วยแกง ต้มเคี่ยวให้นาน ใช้นำย ารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา เวลา เช้า-กลางวัน-เย็น วันละ ๓ เวลา ติดต่อกัน ๗ วัน มีสรรพคุณช่วยลดไขมันในร่ า งกายได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

ย าแก้โ ร คไขมันอุดตันในเส้นเ ลื อ ด

ท่านให้เอา หัวกระเทียมโทน (กระเทียมหัวเดียวโดยเพาะ ไม่มีกลีบ) ๒๑หัว นํามาปอกเปลือกแล้วใส่โหล หรือ ใส่โถ ใส่นําผึ้งแท้ลงผสมให้ท่วมหัวกระเทียม ปิดฝาโหล หรือ โถ ให้สนิท หมักดองไว้ ๗ วัน ติดต่อกัน มีสรรพคุณแก้โ ร คไขมันอุดตันในเส้นเ ลื อ ดได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

ตําราย าสมุนไพร ๒

ย าแก้โ ร คหัวใจ

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา หัวย าข้าวเย็นทั้ง ๒ (คือหัวย าข้าวเย็นเหนือ ๑ หัวย าข้าวเย็นใต้ ๑)กํามะถันเหลือง ๑, กําแพงเจ็ดชั้น ๑, ทองพันชั่ง ๑, ชะเอมเทศ ๑,ตัวย าทั้ง ๖ อ ย่า ง นิ้เอาหนักอย่างละ ๑๐ บาทเท่ากัน นํามาใส่หม้อดินต้มกับนําพอสมควร ใช้นําย ารับประทานครั้งละหนึ่งถ้วยชา เวลาหลังอาหารวันละ ๓ เวลา มีสรรพคุณแก้โ ร คหัวใจโต ซึ่งมีอาการหัวใจเต้นปรกติ อ่อนเพลีย เหนื่อยหอบให้หายไป ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

ขนานที่ ๒ ท่านให้เอาต้นไมยราบ (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) นำมาล้างนำให้สะอาด สับเป็นชิ้นเล็กตากแดดให้แห้ง คั่วไฟให้สุกเหลือง ใช้ชงกับนำร้อนรับประทานต่างนำชา มีสรรพคุณแก้โ ร คหัวใจสั่น หรือ หัวใจเต้นแรงผิดปรกติ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล เคยใช้รั กษ าได้ผลดีมาแล้วฯ

ขนานที่ ๓ ท่านให้เอา ต้นและใบบัวบก จำนวนมากพอสมควร นำมาล้างนำให้สะอาด ตำให้แหลก คั้นเอานำ ผสมกับ นำตาลทรายแดง หรือ นำตาลทรายขาว ก็ได้ พอมีรสหวานเล็กน้อย ใช้รับประทานครั้งละ ๑ แก้ว วันละ ๓ เวลา ติดต่อกันประมาณ ๗-๑๐วัน มีสรรพคุณแก้โ ร คหัวใจ ซึ่งมีอาการเจ็ບปວดที่หน้าอกข้างซ้าย หายใจขัด เหนือยง่าย ออ่นเพลีย มีเหงื่อออกอยู่ตลอดเวลา ได้ผลดีชะงัดนักแล เคยใช้รั กษ าตัวเองหายข า ดมาแล้วฯ

ขนานที่ ๔ ท่านให้เอา หัวผักกาดขาวสด (หัวไชเท้า) นำมาล้างนำให้สะอาด ปอกเปลือกแล้ใช้จิ้มนำผึ้งแท้ รับประทานครั้งละ ๑ หัว เวลาเช้า-เย็น ทุกวัน ประมาณ ๑๕ วัน มีสรรพคุณแก้โ ร คหัวใจ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ เมื่อหายโ ร คแล้ว ให้ใส่บาตรพระ ๕ องค์ อุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้าของย าขนานนิ้ด้วยฯ

ขนานที่ ๕ ท่านให้เอา มะพร้าวออ่น ๑ ลูก นำมาปอก ตั ดหัวออก เอาต้นคื่นฉ่ายสด นำมาหั่นเป็นท่อนประมาณ ๑ กำมือ ใส่ลงในผลมะพร้าวออ่นนั้น นำไปเผาไฟให้เดือดประมาณ ๕-๑๐ นาที ใช้นำมะพร้าวพร้อมกับคื่นฉ่ายนั้นรับประทานให้หมด ให้ปรุงย านิ้รับประทานวันละ ๑ ครั้ง ติดต่อกัน ๗ วัน แล้วปรุงย านิ้รับประทานวันเว้นวัน ต่อไปอีกประมาณ ๑-๒ เดือน มีสรรพคุณแก้โ ร คหัวใจ ซึ่งมีอาการหายใจขัด ปວดเจ็ບที่หน้าอกข้างซ้าย ออ่นเพลีย ไม่มีแรง ให้หายข า ด ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล เคยใช้รั กษ าได้ผลดีมาแล้วฯ

ย าแก้โ ร คความดันโลหิตสูง

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอาต้นกาฝากมะม่วงทั้ง ๕ (เอาทั้งต้นตลอดถึ่งราก) จำนวนมากพอสมควร นำมาตากแดดให้แห้ง ใส่หม้อดินต้มกับนำพอสมควร ใช้นำย ารับประทานต่างนำชา มีสรรพคุณแก้โ ร คความดันโลหิตสูงให้ลดลง อาการปວดศรีษะจะพลันหายไป ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ

ขนานที่ ๒ ท่านให้เอา รากมะละกอตัวผู้ (เอารากทางทิศตะวันออก ตั ดหัวและปลายรากทิ้งเสีຢ) ๑ กำมือ กับ สารส้ม (ก้อนขนาดเท่าหัวแม่มือ) ๑ ก้อน นำมาใส่หม้อดินต้มกับนำพอสมควร ใช้นำย ารับประทานครั้งละ ๑ แก้ว วันละ ๒-๓ ครั้ง มีสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิตสูงให้ลดลงเป็นปรกติ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ

ขนานที่ ๓ ท่านให้เอา คื่นฉ่าย (ที่ใช้รับประทานกับข้าวต้ม หรือใช้ใส่ ก๋วยเตี๋ยว) นำมาคั้นเอาเฉพาะนำ ใช้นำย ารับประทาน มีสรรพคุณแก้โ ร คความดันโลหิตสูงให้หายเป็นปรกติ ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแล ฯ

ย าแก้ความดันโลหิตตํา

ท่านให้เอาห มู เนื้อแดง หนัก ๑ ก.ก กับพริกไทยร่อน ๑ กระป๋องนมข้น ตัวย าทั้ง ๒ อ ย่า ง นิ้ นํามาบดผสมกัน ใส่โถ หรือ ใส่โหล ใส่นําผึ้งแท้พอท่วมย า หมกข้าวเปลือกไว้ประมาณ ๑๕ วันขึ้นไป ใช้นําย าดองนิ้ใช้รับประทานครั้งละ ๑ ช้อนโต๊ะ วันละครั้งทุกวัน เพียง ๕ วันเท่านั้น อาการป่ ว ยโ ร คความดันโลหิตตํา และโ ร คโลหิตจาง จะหายเป็นปรกติ มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

ย าแก้โ ร คโลหิตจาง

ท่านให้เอา ผลมะนาวสด ผ่าซีก บีบเอาเฉพาะนํา นํามาผสม กับนําหวานและปรุงด้วยเกลือทะเล (เกลือใส่แกง) พอสมควร ใส่นําแข็ง ใช้รับประทานบ่อยเป็นย าบํารุงโลหิต และ แก้โ ร คโลหิตจาง ทําให้มีผิวพรรณผุดผ่องมีนํามีนวล มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

ย าแก้โ ร คเบาหวาน

ขนานที่ ๑ ท่านให้เอา รั้งผึ้ง (เอาทั้งรั้งพร้อมทั้งตัวอ่อน) ๑รัง, เหล้า ๑ ขวด, หัวกระชาย ๑๒ หัว, เปลือกตะโกนา (ต้นตะโกดัด สด หรือ แห้ง ก็ได้) ๓เปลือก, ตัวย าทั้ง ๔ อ ย่า ง นิ้ นํามาดองรวมกัน โดยนํารังผึ้งใส่ลงในโถ หรือ ใส่ลงในโหล เทเหล้าผสมพอท่วมรังผึ้ง ใส่หัวกระชาย (ซึ่งปอกเปลือกและทุบให้แตกเสีຢก่อน) และ ใส่เปลือกตะโกนา ลงผสม หมักดองไว้ ๓ วัน ใช้นําย าดองนิ้รับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชาจีน เวลาก่อนอาหารเช้า-เย็น วันละ ๒ เวลา ทุกวันติดต่อกันไปจนครบ ๑ เดือน แล้วฯ

ท่านให้เอา ต้นเหงือกปลาหมอ (เอาทั้งต้นตลอดถึงราก) จํานวนพอสมควรนํามาล้างให้สะอาด หั่นเป็นชิ้นเล็ก ตากแดดให้แห้ง บดเป็นผง จํานวน ๖ ถ้วยชาจีน เอาพริกไทยร่อน จํานวน ๓ ถ้วยชาจีน บดให้ละเอียด ผสมกับนําผึ้งแท้ ปั้นเป็นลูกกลอนขนาดเท่าเมล็ดพุทรา จํานวน ๑๐๘ เม็ด ใช้รับประทานครั้งละ ๑ เม็ด เวลาก่อนอาหารเช้า-เย็นทุกวัน ติดต่อกันไปจนครบ ๕๔ วันแล้วโ ร คเบาหวานจะหายข า ด เจ้าของย าขนานนิ้ได้ใช้รั กษ าตัวเองหายข า ดมาแล้ว มีสรรพคุณชะงัดนักแลฯ

ย าแก้โ ร คเหนื่อยหอบ

ท่านให้เอา รากต้นกระดังงร หนัก ๖ บาท, รากต้นพิกุล หนัก ๕ บาท, รากต้นทองพันชั่ง หนัก ๕ บาท, หัวย าข้าวเย็นเหนือ หนัก ๔ บาท, ตัวย าทั้ง ๕ อ ย่า ง นิ้ นํามาใส่หม้อดินต้มกับนําพอสมควร ใช้นําย ารับประทานครั้งละ ๑ ถ้วยชา มีสรรพคุณแก้อาการเหนื่อยหอบให้หายไป ได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

ย าแก้เครื่องสืบพันธ์อ่อน

ท่านให้เอา หัวกระชาย ๑, ขมิ้นอ้อย ๑, พริกไทยร่อน ๑, ลูกกระวาน ๑, ว่านนํา ๑, ตัวย าทั้ง ๕ นิ้เอาหนักอย่างละ ๓ บาทเท่ากัน นํามาตากแดดให้แห้งบดเป็นผง ละลายกับ นําผึ้งแท้ ก็ได้ นําตาลมะพร้าว ก็ได้ นําตาลโตนด ก็ได้ นําอ้อย ก็ได้ ปั้นเป็นลูกกลอน ใช้รับประทานเวลาเช้า-เย็น วันละ ๒ เวลา มีสรรพคุณแก้อาการเครื่องสืบพันธุ์อ่อนให้กลับคืนเป็นปรกติได้ผลดีอย่างชะงัดนักแลฯ

ย าแก้โ ร คเครื่องสืบพันธุ์ต า ย

ท่านให้เอา พริกไทยร่อน ๑ ผิวมะกรูด ๑ หัวกระชาย ๑ (ตัวย าทั้ง ๓ อ ย่า ง นิ้เอาอย่างละเท่ากัน) งูเห่า (ย่างไฟให้สุก) ๑ ตัว, ตัวย าทั้ง ๔ อ ย่า ง นิ้นํามาตากแดดให้แห้ง บดเป็นผง ใช้ละลายกับนําตาลโตนด รับประทานวันละ ๒ เวลา เพียงเวลา ๒ อาทิตย์เท่านั้น จะปรากฎผลดีอย่างน่าอัศจรรย์แล เคยใช้รั กษ าได้ผลดีมาแล้วฯ

อ้างอิงบทความ…http://www.ayurvedicthai.com