ใส่บาตรถูกวิ ธี ชีวิ ตดีไม่มีต กอับ โดยหลวงพ่อจรัญ

ใส่บาตรถูกวิ ธี ชีวิตดีไม่มีตกอับ โดยหลวงพ่อจรัญ ใส่บาตรถูกวิ ธี ชีวิตดีไม่มีตกอับ โดยหลวงพ่อจรัญ การใส่บาตรเป็นอีกหนึ่งวิธีของการทำบุญของชาวพุทธ วันนี้เราจะมาใส่บาตรให้ถูกวิธี เพื่อชีวิตที่ดี ทำอไรก็เจริญรุ่งเรือง ไม่ติดขัด เพราะเชื่อว่าหล า ยคนคงไม่ทราบวิธีที่ใส่บาตรที่ถูกต้อง ว่าใส่อย่างไรถึงจะได้อานิสงส์ หลวงพ่อจรัญ ท่าน แ น ะ นำว่า ก่อนใส่บาตรให้จุดธูป 3 ดอ กกลางแจ้งขอขมาก ร ร มโดยตั้งนะโม …

Read More

คืนนี้อย่าลืมสวดมนต์ก่อนนอน ช่ว ยหนุ นนำชีวิตดีขึ้น

คืนนี้อย่าลืมสวดมนต์ก่อนนอน ช่วยหนุนนำชีวิตดีขึ้น คืนนี้อย่าลืมสวดมนต์ก่อนนอน ช่วยหนุนนำชีวิตดีขึ้น การสวดมนต์มีมานาน มากแล้ว ถือว่าเป็นกิจก ร ร มที่ดีที่ปฏิบัติสืบทอ ดกัน มาตั้งแต่โบราณ และเป็นกิจก ร ร มที่ดีที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติ ในปัจจุบัน การสวดมนต์เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มเด็กหรือวัยรุ่น ก็หัน มาสนใจการสวดมนต์กัน มากขึ้น การสวดมนต์เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้จิตใจสงบ ผ่องใส และทำให้มีสมาธิมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เพื่อน มนุษย์ หรือเจ้าก ร ร …

Read More

หลวงพ่อส มหวัง ขอพรสมหวั งดังใจปราถนา

หลวงพ่อสมหวัง ขอพรสมหวังดังใจปราถนา หลวงพ่อสมหวัง ขอพรอะไรก็ได้สำเร็จสมหวัง ดังใจปารถนา ทุกประการ ‘วัดกลางบางพระวัด’ เก่าแก่สมั ยกรุงรัตนโกสินทร์ จากวัดร้ า งในอดีต ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านพระพุทธศาสนา และเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยเฉพาะองค์หลวงพ่อสมหวังสิ่ งศั กดิ์สิ ทธิ์คู่วัดที่ได้รับ ความเลื่อมใสเคารพศรัทธา เชื่อกันว่าของสิ่งใดก็จะสมหวังดังปรารถนา ที่บันดาลความสมหวัง ให้หลายต่อหลายคน มาแล้ว เชื่ อว่าสายบุญ คนที่ชอบไหว้พ ร ะขอพร ต้องเคยได้ยิน กันอย่างแน่นอน …

Read More

ทำบ้านที่เราอยู่ให้เป็นวั ด ก็สามาร ถบรรลุธร ร มได้เหมือนกัน

ทำบ้านที่เราอยู่ให้เป็นวัด ก็สามารถบรรลุธรรมได้เหมือนกัน ได้อ่ า นคำถามจาก ย า ย คนนึง ถามว่า แม่นี้อายุ 76 แล้ว ลุกเดินลำบาก ไปวัดไม่สะดวก อย า ก ภาวนาที่บ้านต้องเริ่มยังไง? อาจารย์จึงตอบไปว่า ถ้าไปวัดไม่สะดวก ก็ทำบ้านให้เป้นวัดสิ เราทุกคนชอบเข้าใจว่า ต้องเข้าวัด เข้ามาทำบุญ เป็นการบรรลุธรรม แต่ถูกเพียงครึ่งเพราะ พอเราได้ธรรมะจากวัด เราควรจะพกติดตัว ไปทุกที่ด้วย …

Read More

โบ รา ณใช้มานา นนั บพันปี ก่อนเดินทางจากบ้าน ขอบารมี พระแม่ธรณีคุ้มครอง

  โบราณใช้มานานนับพันปี ก่อนเดินทางจากบ้าน ขอบารมี พระแม่ธรณีคุ้มครอง ในเ รื่ อ งคว ามเชื่ටกับคนไทยเป็นของคู่กัน ไม่ว่าจะเป็นประชาชนชั้นสูงยันชาวบ้านต่างก็มีคว ามเชื่ටมาตั้งแต่สมัยโบราณ รวมไปถึงรั้วของชาติอย่างทหารอีกด้วย ล่าสุดได้มีเพจเฟซบุ๊ค ณชารีย์ ชินวรสิริวัชร ได้โพสต์เ รื่ อ งราวความลับของเหล่าบรรดาทหาร ในสมัยก่อน ว่าจะออกเดินทางจากบ้านแต่ละครั้งพวกเขาหล่านั้นต้องปฏิบัติตัวอย่างไร โดย ณชารีย์ ชินวรสิริวัชร ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความใจความว่า เคล็ดไม่ลับ ไสยเวทย์วิทย า จะ …

Read More

สักครั้งในชีวิต ห่มผ้า หลวงปู่ทวด องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

เดิมวัดนี้ชื่อ “วัดห้วยคต” แต่ได้รับพระราชทานนามใหม่โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และได้ใช้ชื่อว่า “วัดห้วย ม ง ค ล ” เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยเลื่อมใสในเ รื่ อ งราว อิ ท ธิ ฤ ท ธิ์ ปาฏิหาริย์ของหลวงปู่ทวด ซึ่งพุทธศาสนิกชนภาคใต้ให้เคารพนับถือมานาน จึงเกิດการร่วมแรงร่วมใจจากหลายภาคส่วนทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชน ช่วยกันจนสามารถสร้างประติมา ก ร ร …

Read More

นิ สั ย 9 แบบ ของผู้มีบุญมาก หลวงตามหาบัวกล่าว

ลักษณะนิ สั ยของผู้ที่มีบุญมาก หรือจิตของผู้มีบุญ มักจะเป็นเช่นนี้ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ๑. ไม่บ่น เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญา ทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิต ทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลอื่น ความเป็น ไปของชีวิตนั้นขึ้นตรงต่ออำนาจบุญกssมที่ทำไว้ บ่นไปก็ นั้นเอง ที่ได้มา ที่มีอยู่ ที่เสียใจ ที่ไม่ได้ดั่งใจ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น มันคือ “ผลแห่งกssม” อันเป็นสมบัติของเราเอง ๒. ไม่กลัว เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความเข้มแข็ง กล้าหาญ …

Read More

คาถาก่อนนอน ท่องแล้ว ‘รวย’

ท่องก่อนนอน “คาถาคนจะຣวຢ ” ความเฮงเข้าทั น ตา การสวดมนต์ ขอพร ขอโชคลาภคือสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ บางคนก็ได้ผล บางคนก็ไม่ได้ผล ขึ้นอยู่กับบุญวาสนา ที่สั่งสมมา วันนี้อย า กให้ทุกคนได้ลองท่องกัน ไม่ต้องท่องหมดก็ได้ เอาที่ตัวเองไหว บางทีอาจเป็นจังหวะดี พรุ่งนี้คือวันขอคุณ 1.ก่อน เ สี่ ย ง โชค เอาไว้สวดหรือท่องก่อนออกเดินทางไป เ สี่ ย …

Read More

5 สิ่ง ที่ไม่ควรอยู่ในรถ พร้อมค าถาในการขับขี่รถ เพื่อแคล้ วคลาดปลอดภัย

ทำตามไม่เสียหาย ของอาถรรพ์ 5 อย่าง ที่ไม่ควรอยู่ในรถของท่าน การใช้รถใช้รถก็เป็นเ รื่ อ งที่สำคัญ คนไทยเรามักนิยมมีพระที่ตนเองนับถือ แขวนไว้บนรถหรือติดไว้ในรถ เพื่อความปลอดภัยและเพื่อความสบายใจเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา วันนี้มีอีกหนึ่งคว ามเชื่ටเกี่ยวกับอาถรรพ์ 5 สิ่งของที่ไม่ควรมีอยู่ในรถ จากสินแซชื่อดัง ไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง ของอาถรรพ์ 5 สิ่ง ไม่ควรมีอยู่ในรถ 1. สิ่งของทีมีรอยร้าว เป็นรางไม่ดี จะมีของแตกหัก เกิດเ รื่ อ งราว …

Read More

สมเด็จพระพุฒาจารย์โต กล่าวไว้ จำให้แม่น คุณไสยแพ้ สามประโยคสั้น

คุณไสยแพ้ สามประโยคสั้น สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังษี กล่าวไว้ สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังษี วัดระฆังโฆสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร อาตมา (สมเด็จโต) ได้เห็นอานิสงส์ของการสวดมนตร์ด้วยตัวอาตมาเองในสมัยที่อาตมาได้ออกเดินธุดงค์ในป่าเป็นเวลา 15 ปีโดยอาศัยอยู่ในเขตดงพญาไฟ ซึ่งเป็นเขตที่อยู่ใกล้ชายแดนของประเทศเขมร ในสมัยนั้นเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ และภูตผีวิญญาณ ตลอดจนชาวบ้านที่มีเวทมนต์คาถา และเล่นคุณไสยกันอยู่อย่ างมากมายในอาณาบริเวณชายแดนแห่งประเทศสย ามในตอนนั้น อาตมาได้เดินธุดงค์แต่เพียงลำพัง ในช่วงนั้นอาตมามิได้ศึกษาในพระเวทมนตร์คาถาอาคมใดเลย นอกจากคำว่า พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง …

Read More