เช็กวันเงินเข้า 3000 ผู้รับเงินอุดหนุนบุตร บัตรคนจน กลุ่มเปราะบาง

เช็กวันเงินเข้า 3000 ผู้รับเงินอุดหนุนบุตร บัตรคนจน กลุ่มเปราะบาง

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทีมข่าวได้รับรายงานว่า สำหรับมาตรการมาตรการจ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจาย cd 19 กลุ่มเปราะบาง ประกอบด้วย เด็กแรกเกิ ดจนถึงอายุ 6 ปี กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ รวมถึงกลุ่ม ผู้ถือบัตรสวัสดิการ หรือ บัตรคนจน ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ 3000 บาท แบ่งเป็น 1000 บาท 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2563

หลังจากก่อนหน้านี้เกิ ดประเด็นคำถามว่า การแจกเงินช่วยเหลือจะได้รับเมื่อใด เดือนมิถุนายน 2563 หรือเดือนกรกฎาคม 2563 กันแน่

ล่าสุด ทางสื่อดังอย่างกรุงเทพธุรกิจ เปิดเผยว่า ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ผ่าน สาย พม.1300 ได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ว่า การจ่ายเงินช่วยเหลือกลุ่มอุดหนุนเด็กแรกเกิ ดถึง6 ปี รวมถึงผู้พิการ และผู้สูงอายุนั้น จะจ่ายรวดเดียวทุกกลุ่ม ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เป็นจำนวน 3000 บาท

ซึ่งหมายความว่า การจ่ายเงินนั้นจะจ่ายให้กับเดือนกรกฎาคม 1000 บาท และจ่ายย้อนหลังให้ 2 เดือน คือ พฤษภาคม และมิถุนายน อีก 2000 บาท รวมแล้วในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 จะได้รับเงินทั้งหมด 3000 บาท

ย้ำกันอีกครั้ง ว่า การจ่ายเงินจะยึดตามข้อมูลที่อัพเดทภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่อย่างใด แต่ผู้ที่จะมีสิทธิได้รับเงินจากทั้ง 3 กลุ่ม จะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิจากมาตรการช่วยเหลือของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน (สำนักงานประกันสังคม) ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะจัดสรรเงินตามฐานข้อมูลที่มีอยู่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้ว จึงไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพื่อขอรับสิทธิช่วยเหลือตามมาตรการนี้

สำหรับช่องทางการรับเงินเยียวย านั้น จะเป็นช่องทางเดียวกับที่ได้รับเงินอุดหนุนและเบี้ยยังชีพที่เป็นรายเดือนอยู่แล้ว แยกเป็น 2 กรณี คือ

หากเคยรับเงินอุดหนุนผ่านบัญชีธนาคาร เงินเยียวย าครั้งนี้จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่เคยได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิ ด เพิ่มเติมจากเบี้ยผู้สูงอายุ หรือเพิ่มเติมจากคนพิการ

หากไม่มีบัญชีธนาคาร หรือไม่ได้รับเงินผ่านบัญชีธนาคารตั้งแต่แรก จะเป็นการไปรับเงินเยียวย าที่เป็นเงินสดผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อย่างไรก็ตาม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สาย พม. โทร 1300 ตลอด 24 ชม.