อนุมัติแล้ว จ่ายผ่านบัตรคนจน 3,000 รวดเดียว

อนุมัติแล้ว จ่ายผ่านบัตรคนจน 3,000 รวดเดียว

อนุมัติแล้ว จ่ายผ่านบัตรคนจน 3,000 รวดเดียว เดือนกรกฎาคม
สืบเนื่องจากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติ 4 โครงการช่วยเหลือเยียวย า และชดเชยแก่ประชาชนกลุ่มต่างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด โดยหนึ่งในนั้นคือโครงการช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


ทั้งนี้ มีรายงานว่า นายลวรณ แสงสนิท ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ในส่วนการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จำนวน 1.2 ล้านคน ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐนั้น จะมีการประชุมคณะกssมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเห็นชอบเงินช่วยเหลือกลุ่มนี้ จำนวน 1000 บาท เวลา 3 เดือน


โดยแนวทางการจ่ายเงิน จะเป็นการโอนเงินให้ครั้งเดียว 3,000 บาท ในเดือนกรกฎาคม 63 ซึ่งในเดือนกรกฎาคมทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะแถลงตัวเลขประมาณการณ์เศรษฐกิจใหม่ และเป็นครั้งแรกหลังจากเกิ ดการแพร่ระบาดของcovid-19

ขอบคุณที่มา ไทยรัฐ